Bloem Sloopwerken & Recycling

Strippen, scheiden & neerhalen

Materialen die kunnen worden hergebruikt zoals kunststof, hout, ijzer en puin worden ter plaatste gescheiden. Dit zogenaamde "duurzaam strippen" of "kaal maken" is de minst milieubelastende, meest kostenefficiënte methode sinds de invoering van het stortverbod.

Bloem Sloopwerken en Recycling beheerst alle hoogwaardige technieken voor het duurzaam slopen van een gestript gebouw. Dit wordt meestal gedaan door middel van kraken, beulen en met behulp van de sorteergrijpers, maar kan bij uitzondering ook worden gedaan met behulp van explosieven. Wij hebben hier gespecialiseerde partners voor die dit op een verantwoorde en veilige manier voor u kunnen uitvoeren.

Alle materialen die vrijkomen bij het strippen en de verdere sloop kunnen worden afgezet binnen de eigen organisatie. Ruwbouwproducten en afbouwproducten worden binnen eigen organisatie ontdaan van vervuiling en te koop aangeboden voor een volgende bestemming.