Bloem Sloopwerken & Recycling

Sloopwerkzaamheden

Terecht stelt de overheid hoge eisen aan het verwijderen, verpakken en afvoeren van asbest en asbesthoudende producten. De aanpak van en de omgang met asbest wordt door Bloem Sloopwerken en Recycling zeer serieus genomen en werkzaamheden worden exact uitgevoerd volgens de gestelde isen betreffende de arbeidshygiëne van de verwijderaar en de gezondheid en veiligheid van de omwonenden. De asbestsanering wordt uitgevoerd volgens de laatst geldende normen (SC-530).

Voor het zeven en extractief reinigen van asbesthoudende grond of het scheiden uit bouw- en sloopafval gelden weer andere regels. Daarom schrijft Bloem sloopwerken en Recycling voor elke sanering een nauwkeuring V&G plan op basis van de laatste wetgeving. Na de sanering zijn gebouwen en eventueel het terrein asbestvrij. Grond en puin kunnen na bewerking vervolgens voor meer dan 90% worden hergebruikt al secundaire bouwstoffen conform het Bouwstoffenbesluit.